Запитване

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

185618571859

Преустройство Склад-Паркинг

Извършени дейности:

– Кърти, чисти, извозва

– Полагане на замазка и направа на рампа за преминаване на автомобили

– Преправяне ел. инсталация, монтаж осветителни тела и камери за видеонаблюдение

– Полагане на изравнителна мазилка и машинно боядисване