Запитване

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

1625

Почивна станция Камчия

Фирма “Смарт Строй Груп” ЕООД предлага един от най-усъвършенстваните отговори при строителните технологии по отношение на  икономическия баланс при планирането и интензивното изграждане на сгради. Сградите изградени по нашата технология могат да изпълняват различна функционалност: къщи, вили, жилищни сгради до 30 етажа, индустриални…

Read More
1636

В строеж, енергоефективна къща “Аглая”

Представяме Ви един от нашите проекти, които предстои да реализираме през 2023 година. Обект: Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма  по плана на с. Рударци С настоящия проект се предоставя на възложителя проектно конструктивно решение за строеж за двуетажна жилищна сграда…

Read More