Запитване

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

2044

Space Tower

По-рано от предвиденото бе завършено изграждането на най-новия бизнес център в София –  Space Tower с главен изпълнител “Главболгарстрой” АД. “АК Смарт Инвест” ЕООД бе избрана за един от основните подизпълнители и успешно завършихме следните дейности: – Зидане на ограждащи, преградни стени…

Read More
2046

Millenium Center

„Милениум център“ в София представлява комплекс от 3 различни по вид и предназначение сгради. Test Bullet 1 Test Bullet 2

Read More