Запитване

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Услуги

Енергоефективни къщи 

“AK Смарт Инвест” ЕООД предлага строителство по една от най-усъвършенстваните строителни технологии по отношение на икономическия баланс при планирането и интензивното изграждане на енергоефективни сгради.

Ремонти и преустройства

“АК Смарт Инвест” ЕООД предлага на своите клиенти цялостни основни, освежителни ремонти  и преустройства на апартаменти, къщи, вили, офиси, жилищни входове, хотели, болници, ресторанти, фитнеси и други. 

Смартхоум системи

“АК Смарт Инвест” ЕООД предлага на своите клиенти цялостни основни, освежителни ремонти  и преустройства на апартаменти, къщи, вили, офиси, жилищни входове, хотели, болници, ресторанти, фитнеси и други. 

Услуги с механизация 

Вертикална планировка и озеленяване

Сгради и съоръжения